กิจกรรมที่ดำเนินงาน

  Skip ข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

  ข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

  ครูมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ
  ผลการประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2559
  โดย มณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ - เสาร์, 10 กันยายน 2016, 11:17AM
   

  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย มอบหมายให้นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธและคณะ จัดส่งผลงานประเภทนักเรียน และสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจำ 2559 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สรุปผลดังนี้

       1. ประเภทนักเรียน รายการภาพยนตร์สั้น ได้รับรางวัลชนะเลิศระด...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (32 คำ)
   
  ครูมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ
  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ของนักเรียน
  โดย มณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ - อังคาร, 23 สิงหาคม 2016, 4:53PM
   

            โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้มอบหมายให้ทีมงานยุวชนประกันภัย จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยออกสู่ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายบริเวณใกล้เคียง ผ่านกิจกรรมการแสดงประเภทภาพยนตร์สั้นประกันภัยเรื่อง ประกันภัยใกล้ตัว และกิจกรรมการแสดงเพลงประกันภัย โดยทีมงานมะยมหวาน ได้รับการต้อนรับแล...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (0 คำ)
   
  ครูมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ
  อบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่นักเรียน
  โดย มณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ - พุธ, 27 กรกฎาคม 2016, 10:18AM
   

       โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการประกันชีวิต ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จำนวน 1,200 คน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยได้รับเกียรติจาก...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (8 คำ)